Filmhub Noord

Het knooppunt voor filmeducatie in Groningen, Friesland en Drenthe

Swipend, scrollend en Snappend omringen kinderen en jongeren zich de hele dag met film. Het is dé manier waarop ze de wereld ontdekken, zichzelf uiten en hun sociale contacten onderhouden. Tegelijkertijd missen ze de juiste woorden om de beelden goed te duiden en hier betekenis aan te geven. Samen met haar partners leert Filmhub Noord de jonge kijkers de taal van film, waardoor zij zichzelf en de wereld in een breder perspectief kunnen plaatsen. Dat doen we door te kijken, te ervaren en vooral ook door te doen.

Waarom is filmeducatie zo belangrijk?

Placeholder afbeelding voor de video

Filmhub Noord leert kinderen en jongeren ‘film spreken’. Filmeducatie draagt bij aan het kritisch en bewust leren kijken én maken van film en beeldtaal.

— Jolijn Peters (Projectleider Filmhub Noord)

Het netwerk

Filmhub Noord is een nauwe samenwerking tussen Kunst & Cultuur, KeunstwurkKunstkade, Forum Groningen, Film in Friesland en het Internationaal Filmfestival Assen. Samen zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat filmeducatie in het noorden een structurele plek in het primair en voortgezet onderwijs krijgt. Daarvoor bouwen we aan een netwerk van partijen met hetzelfde doel voor ogen, werken we aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en docenten en informeren en inspireren we gevraagd en ongevraagd. In elke provincie is ook een Proeftuin: een gelijkwaardige en onderzoekende samenwerking tussen het onderwijs, steuninstellingen en aanbieders van filmeducatie. Hierin beantwoorden we al doende de vraag van het onderwijs. Het eindresultaat is een aantal inspirerende onderwijsprogramma’s, overdraagbaar naar andere scholen, provincies en aanbieders.

Wat is filmeducatie?

Achter de schermen heeft het landelijke netwerk Filmeducatie hard gewerkt aan Dit is filmeducatie! en Doorlopende leerlijn film 2020.  Deze publicaties beschrijven concreet wat we met filmeducatie willen bereiken en we introduceren filmeducatie bij een brede doelgroep die met filmeducatie te maken heeft: schoolbesturen die erover denken om film in het curriculum op te nemen, lerarenopleiders en leraren die interesse hebben om lessen over film te geven, ontwikkelaars van lesmateriaal en andere professionals die met film en educatie te maken hebben.

Dit is filmeducatie! beschrijft de kracht en pracht van film, biedt definities van en rondom filmeducatie en licht onze visie en doelen toe. Doorlopende leerlijn film 2020 biedt leraren en lesontwikkelaars houvast om activiteiten en lessen rondom film vorm te geven, ook kunnen cultuurcoördinatoren en schoolleiders die interesse hebben om film in het curriculum op te nemen zich met deze publicatie daarop oriënteren.

Op zoek naar een filmdocent, filmworkshop of filmvertoning?

Op de interactieve kaart laten we zien wat er gebeurt op het gebied van filmeducatie in Groningen, Friesland en Drenthe. We bieden een overzicht van alle aanbieders: filmhuizen, filmfestivals, filmdocenten, cultuurcentra, steuninstellingen en meer.

Meer weten?

Wil je meer weten over Filmhub Noord? Wil je bijdragen met kennis en kunde? Wil je meedenken of meeluisteren? Neem dan vooral contact op met Jolijn Peters, projectleider van Filmhub Noord. Of schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.