Stellingwarver speulfilm in première in Slieker

Dag van de Memmetael
Et is alweer de zesde keer dat et Europeesk buro foar lytse talen (EBLT) in saemenwarking mit Slieker Film een biezundere film in een minderhiedstael prissenteert veur de Memmetaeldag van de Verienigde Naosies. EBLT en Slieker bin d’r ommeraek wies mit dat ze dit keer een première anbieden kunnen in de vorm van de aldereerste film in et Stellingwarfs.

Doar klept de kloppe weer
Het is 1499. Saksische huurlingen trekken plunderend door de Stellingwerven. De Stellingwerfse Franke ziet het met lede ogen aan en besluit in actie te komen. Samen met een groepje gaat hij de strijd aan met de Saksen. Tevergeefs. Stellingwerf moet zijn onafhankelijkheid opgeven en wordt een paar jaar later onderdeel van Friesland.

De korte film (30 minuten) is een initiatief van Stichting Stellingwarver Schrieversronte, die de Stellingwerfse taal, cultuur en geschiedenis levend wil houden.

Op donderdag 21 februari gaat de film ‘Doar klept de kloppe weer’ in Slieker in wereldpremière. Kaarten à €5 koopt u via deze link

DELEN: